RYEP

Youth exchanges - Študentské výmeny

ROTARY

je celosvetové spoločenstvo vedúcich osobností rôznych profesií, ktorí poskytujú humanitné služby a pomoc, podporujú a prípadne dodržiavajú vysoké etické zásady vo všetkých oblastiach života a napomáhajú šíreniu dobrej vôle a vzájomného porozumenia a mieru vo svete.

Tieto ideály sa rozvíjajú v Rotary kluboch, v ktorých sa stretávajú ich členovia, ktorí sú rovnakého zloženia a zmýšlania. Priamymi nositeľmi týchto ideálov sú jednotliví rotariáni a rotariánky, ktorí majú byť vo svojom prostredí vzorom a žiť podľa rotariánskych princípov a ideálov.

ROTARY
je spoločenstvom, do ktorého je zapojených 1,2 miliónov mužov a žien, organizovaných v takmer 30.000 kluboch pôsobiacich prakticky vo všetkých krajinách sveta.  

ROTARY KLUBY

sa ako prvé na svete zamerali na služby a pomoc. Prvý Rotary klub bol založený v Chicagu v americkom štáte Illionis, dňa 23. februára 1905. Založil ho Paul P. Harris.Aktuálne informácie